!

آنان که باد می کارند طوفان درو می کنند .

با شنیدن این جمله شما کدام گزینه را انتخاب می کنید ؟

١ ) سعی می کنم در مسیر طوفان نباشم  یول

٢ ) کلاهم را محکم می چسبم تا باد و طوفان آن را نبرد  گاوچران

٣ ) اینها شایعه است هیچ طوفانی وجود ندارد باد هم نمی آید دروغگو

۴ ) من به سوالهایی که بوی سیاسی دارد پاسخ نمی دهم  شیطان

 

/ 3 نظر / 8 بازدید
نوشا

منم خوشحالم از آشنایی شما ...

مهسا

گزینه 4 به نظر بهترینه در بین سایر گزینه ها... این روزها همه جا باد است و طوفان.