وقیح

نمیدونم تا حالا به کلمه وقیح فکر کردیت ؟

تا حالا به بار سنگین ادای این کلمه اندیشیده اید ؟

تا حالا وقاحت را در رفتار و گفتار دیگران دیده ایت ؟

گاهی به خودم میگویم یک انسان چقدر میتواند وقاحت داشته باشد چقدر می تواند هیچ چیز را نبیند و آسوده باشد چگونه عده ای می توانند گوشهای خود را بگیرند و فقط فریاد بزنند .

گاهی به خودم میگویم چرا در مصر این وقاحت را ندیدم . چرا در بعضی از دولت مردان دنیا وقاحت و جود ندارد چرا راحت وقتی مردمشان نمی خواهندشان کنار میروند و هیچ وقاحتی ندارند .

در این روزها نلسون ماندلا رهبر مبارزات آفریقای جنوبی برایم از همیشه با ابهت تر شده است هنگامی که جنبش وی به پیروزی رسید می توانست خود را مثل خیلی ها مادام لعمر ریس جمهور و رهبر ملت آفریقای جنوبی کند ولی هنگامی که ریاست جمهوریش به پایان رسید راحت حکومت را به دیگری واگذارد تا دمکراسی را برای همیشه در آن کشور نهادینه کند و این گونه در دل ملتش و همه جهانیان جاودان شد.

گاهی از این گونه خون ریزی برای قدرت اعصابم به هم میریزد و ناراحتی من از آنجا است که خیلی از همین ها که در قدرتند زمانی به نان شب محتاج بوده و دم از دموکراسی میزدند و وقتی و قدرت رسیدند شد آنچه نباید میشد .

خدایا از تو می خواهم دمکراسی را برای همه مردم جهان هدیه ای قرار بده تا کسانی نتوانند آن را از آنها بگیرند ای کسی که خالق آزادی هستی .

/ 0 نظر / 7 بازدید