جریمه شدم

دیروز برای اولین بار جریمه شدم بعد از این همه سال رعایت قانون و گاهی هم فرار از دست قانون دیروز اولین برگه جریمه را دریافت کردم ( این شامل جریمه های پارک ممنوع نمی شود نیشخند )

فکر نمیکردم یک برگ جریمه اینقدر حالم را بگیرد .

حالا داستان این بود که توی ترافیک گیر کرده بودم و اینکه میخواستم وارد میدان شهدا شوم تا رسیدم سر خط عابر چراغ قرمز شد دیدم ملت دارن میان من هم سر خط توقف کردم گفتم یکم برم جلو که ملت رد بشن که آقا پلیسه که همیشه بیداره سبز گفت بزن کنار من هم بدو بدو دویدم طرفش که آقای پلیس ننویس و آقا پلیس هم که داشت مینوشت گفت گواهینامه کارت ماشین بیمه و معاینه فنی میخواستم بگم باهاش جمله بسازم که پشیمون شدم گواهیناممو که دید گفت چون پسر فلانی هستی فقط برات مینویسم کمربند نداشتی تازه پارکینگم نمیبرمت من هم که توی دلم هرچی فحش بلد بودم ردیف کردم و میدادم نه به اون آقا پلیسه به خودم که بابا بزار ملت از اون طرف بروند.

آره دیگه کلی حالم گرفته شدن .

اومدم خونه برگه جریمه را تسلیم آقا جون کردم اونم گفت که کی جریمت کرده : من هم که اسم طرف یادم نبود گفتم همون کپله بابام با خنده گفت اونها که همه کپلن به هر حال کلی حالم گرفته شد ناراحت    

/ 0 نظر / 3 بازدید