مصر پیروز شد

بالاخره اتفاق افتاد و انتظارات مردم مصر به پایان رسید . حسنی مبارک پس از ٣٠ سال از قدرت کناره گیری کرد و مردم مصر طعم شیرین میوه صبر و استقامت خود را چشیدن به اندازه مردم مصر خوشحالم میدانم که این اتفاق اثر مهمی بر ایران ما هم خواهد گذاشت برای رسیدن آن لحظه ثانیه شماری میکنم.

امید وارم مردم مصر به آزادی که حق آنها است برسند.

 

 

ملت مصر پیروزیتان

مبارک

/ 0 نظر / 14 بازدید