محاکمه مبارک

امروز حسنی مبارک ریس جمهوری برکنار شده مصر در دادگاه حاضر شد بر روی تخت بیمارستان شکسته بود روزگاری نه چندان دور همین افراد که دور و بر او بودند جلویش خم و راست میشدند همین شورای نظامی مومی بود در دستش و چقدر زود همه چیز بر میگردد و ظلم در هر شکلی که باشد ماندگار نخواهد بود .

به نظرم در حال حاظر این محاکمه و به این شکل کار درستی نبود من هنگام پیروزی ملت مصر به آنها تبریک گفتم . هر چه باشد وی انسان وطن پرستی بود خدمات زیادی هم کرده بود بر عکس خیلی از حکومت ها خیلی از ظلم ها را هم نکرده بود مردمش در کشورش آزاد بودند. حد اقل آزاد میگشتند آزاد میپوشیدند آزاد آب بازی میکردند و... ولی چه میتوان کرد و چه میتوان گفت ای کاش در جشن آزادی همه شریک میشدند .

به امید آزادی وعده داده شده از سوی پروردگار مهربان ایران زمین

/ 0 نظر / 17 بازدید