به رنگ ارغوان

هو القادر

هو الکاشف

هو القاضی

هو ...

 

به یشنهاد دوستی عزیز این فیلم آقای حاتمی کیا را دیدم چقدر این صحنه ها برایم آشنا بود چقدر این شخصیت ها را می شناسم و... و چقدر تکانم داد.

باز هم خواهم دید این فیلم را .

 

/ 0 نظر / 9 بازدید