دومینوی خاور میانه و شمال آفریقا

این اتفاق های خاور میانه و شمال آفریقا آنقدر سریع در حال گسترش و اتفاق افتادن است که برای تحلیل همه جانبه اش آدم وقت کم می آورد. به قول دکتر پرهیز گار استاد حقوق مدنی یمان مطالعه زیادی هم خوب نیست چون جایی برای فکر و تعقل نمی گذارد .

اتفاقات تونس خیلی سریع پیش رفت بعد دومینو آغاز شد به پدرم میگویم کار کار انگلیسی ها است و نگاهی به من میکند و می خنند نمی دانم چند بار این حرف را زده ام برایش .

 او هم هم نوا با من شده است و می گوید این از طرح هایی کاندولیزا رایس است‌(وزیر خارجه دولت جورج بوش) که می گفت ۵٠ سال از حکومت های دیکتاتور حمایت کردیم و نتیجه ای نداشت من می گویم مال هر کسی است خیلی حرفه ای است و بحث ادامه پیدا می کند از بحث و تفسیر با پدرم لذت میبرم گوش میدهد و نظرش را می گوید وقتی هم حرف تازه ای میزنم بعدش فکر میکند به حرفهایم . اخبار گوش دادن هایش پای مرا به سیاست باز کرد برایم جالب است در کودکی از اخبار متنفر بودم یا موقع کارتون یا فیلم باید اخبار میدیدیم همیشه به خودم می گفتم آخرین قسمت اخبار کی پخش میشود که راحت بشینیم و هی فوتبالیستها ببینیم هی کارتون هی ماکس هی بابا لنگ دراز حنا ایکیوسان چوبین  پلنگ سورتی  و تام و جری که هنوز هم اگر باشد می بینم بله و این گونه عاشق چیزی شدم که از او متنفر بودم الان معتاد خبر خوانی شده ام و نوشتن تفسیر هایی که جایی برای نام خودم در آن نیست برای شرایط این روزهایمان.

از کجا به کجا رسیدیم .

بله احساس میکنم اوضاع مصر دقیقا اوضاع سال ۵٧ ایران است و قیاس آن با جنبش سبز دور از انصاف است زیرا جنبش سبز خیلی جلو تر از این اتفاقات است از هر نظر چه خواستهای مردم چه دلایل آن و چه نوع برخورد حکومت و واکنش مردم . احساس می کنم پیروزی مردم مصر اثر ویژه ای بر اوضاع ایران خواهد داشت شاید ربطی بین ما نباشد و حتی رابطه دیپلماتیک با مصر نداشته باشیم اما فکر میکنم چشم خیلی ها در ایران به مصر دوخته شده است .

امشب شب مهمی برای مصر است اگر مردم امشب را دوام بیاورند و خیابان ها را تسلیم ارتش نکنند اوضاع مصر در طلوع آفتاب فردا اوضاع متفاوتی خواهد بود.

من به اثر اتفاقات مصر بر ایران ایمان دارم . 

/ 0 نظر / 10 بازدید