چند روزی است که ترم جدید شروع شده است. تازه می فهمم که چقدر استادها با هم تفاوت دارند .

مثلا آقای دکتر بهرام سری که تحصیل کرده آلمان است و حقوق بین المللی درس می دهد واقعا" سر کلاس ایشان از درس لذت می برم و کلمه کلمه درسش را با تمام وجود درک می کنم. در کنار این خوبیهایش بدیهایی هم دارد مثلا بالا ترین نمره ای که می دهد ١۴ است و عملا" تمام نمره را به قول بچه ها می خورد.

کلاس آیت الله عارفی نیا اصول فقه درس می دهند ایشان . هرچند که از اول تا آخر کلاس چیزی متوجه نمی شویم ولی یک جای خوشحالی وجود دارد و آن این نکته است که شما در پایان ترم نمره بالایی خواهید گرفت نیشخند

کلاس دکتر ابراهیمی استاد ادبیات عزیز و شیرین فارسی است به سفارش یکی از دوستان کلاسش را انتخاب کردم و خوشحالم از این انتخاب . آنقدر در این کلاس تکه کلام زیبا یاد می گیری و آنقدر روان درس می دهد که باور نمی کنید ٣ ساعت سر کلاس بوده اید.

کلاس دکتر پرهیزگار استاد حقوق مدنی متانت و ادب ایشان مثال زدنی است در کنار دانش بالای ایشان . یعنی یک جلسه غیبت مساوی است یک عمر پشیمانی.

کلاس دکتر کزاری استاد حقوق تجارت در یک کلام کلاسی روان با اطلاعات بالا .

کلاس استاد غیاثوند حقوق جزایی یکی از وکلایی است که فقط پروندهای قتل را قبول می کند بسیار وارد در امور جنایی . اولین جلسه کلاس ایشان فکر کردم استاد خوبی نیست اما امروز در یک کلام می گویم عالی است.